Kalk Stabilisering for RGS Nordic i København

Dansk Anlægsteknik er rykket til København i uge 8 med vores mobile jordbehandlingsanlæg. Først har vi behandlet 1700t våd lerjord for RGS Nordic på Selinevej 4 i København S (Amager). Jorden der behandles er by-jord fra København, og vi behandler den på stedet, hvorefter jorden kan genbruges. Det er bæredygtighed der giver mening! Bortkørsel af dårlig jord med stort forbrug af C02 kan undgås. Det er godt for klimaet og økonomien.

Nu er anlægget flyttet til RGS Nordic på Nordsøvej 10 i København (Nordhavn) for at behandle endnu en stor våd jordbunke ca. 10-15.000t. Vi forventer at bruge godt en uges tid på at køre jordbunken igennem anlægget, hvor vi behandler den våde jord med tilsætning af kalk. Ind kommer våd leret jord, og ud kommer stabiliseret jord (kalkstabiliseret), som kan anvendes direkte til anlægsprojekter for etablering af støjvolde og opfyldning mv.

Dansk Anlægsteknik ApS: Fotos af vores mobile jordbehandlingsanlæg opstillet hos RGS Nordic på Nordsøvej 10 i København (Nordhavn).
Er du også udfordret med våd jord på byggepladsen eller anlægsprojekter, så kan jordbehandling (kalkstabilisering) være en god måde at komme videre på.

Kontakt os for at høre mere om pris for leje af anlægget.