Jordbehandling for M.J. Eriksson A/S i Slagelse

I denne uge er vi i Slagelse, hvor M.J. Eriksson A/S anlægsprojekter er ved at byggemodne den gamle slagteri grund på 27.000 kvadratmeter til familie- og ungdomsboliger for PFA Pension, som har købt det samlede areal.

De har været udfordret af våd og ubrugelig jord med en del tegl og lignende fra de tidligere bygninger, så da bygherrens rådgiver, Dines Jørgensen A/S spurgte om det var muligt at sørge for en, fra sortering af materialet i samme omgang blev det til denne løsning.

Nu får de små 3000 tons jord som IKKE skal bortkøres, og udskiftes til sand til en pris som er langt under hvad det kunne ha kostet, udført på stedet, og bygges ind med det samme.

Tryk for video nedenfor for at starte afspilning. Bemærk! Jord-sorteringsanlæg efter koblet på efter vores mobile jordbehandlingsanlæg, hvor den våde jord bliver kalkstabiliseret.