Bevilling fra miljø- og energifonden

Dansk Anlægsteknik ApS har i år 2021 modtaget en bevilling på 35.000kr fra Miljø og Energifonden til fortsat test og videreudvikling af vores anlæg, herunder dosering samt styring af anlægget for sikring af optimal drift.

I maj måned 2021 udførte vi første fuld skala test i marken.

Under store nye anlægsprojekter flyttes og deponeres millioner af tons jord, fordi det ikke har de rette egenskaber eller sammensætning til understøttelse af anlægsaktiviterne. Dette kræver enorme mængder af energi og resurser hvilket belaster miljøet ekstremt. De metoder der anvendes i dag, skaber enorme mængder af jord, der skal deponeres andet sted, for at blive erstattet af tilkørte råstoffer med de rette egenskaber. Derfor er Dansk Anlægsteknik ved at udvikle et nyt mobilt jordbehandlingsanlæg, der kan optimerer jorden ved tilsætning af stabiliserende elementer. Der giver jorden de egenskaber der er behov for. Jordbehandlingsanlægget muliggør genanvendelse af den.

Læs vores ansøgning her:

Jordstabiliseringsanlaeg-SEAF-3
Download